Người tình Tây Ban Nha

Người tình Tây Ban Nha

Đó là những người tình luôn chứa lửa yêu, sẵn sàng cháy cho bất cứ lúc nào cảm hứng. Những người tình chỉ có làm cho người ta say đắm khi ở gần và thèm khát lúc ở xa. Có thể đốt những đêm lạnh thành những đêm hoang sặc mùi ân ái. Có thể […]