Nổi bật

Bài viết nổi bật

đàn ông tinh tế

Đàn ông tinh tế: viên kim cương khiến mọi phụ nữ mê muội

Tinh tế, tinh hoa, tinh tú, tinh chất, tinh giản, tinh luyện, tinh vi, tinh túy, tinh xảo,... Tất cả những thứ có tiền tố TINH đằng trước đều là những thứ có thể nói là tốt nhất, và dễ dàng chạm đến được cảm xúc của con người. Đàn ông cũng vậy, đàn ông cần phải tinh tế. Đàn...