Ebook: ‘Bản chất quản trị nguồn nhân lực’: gây dựng đội quân tinh nhuệ [Download]

ebook bản chất quản trị nguồn nhân lực download

Nằm trong bộ sách Quản trị nguồn nhân lực, cuốn sách Bản chất quản trị nguồn nhân lực được thiết kế dành riêng cho chủ doanh nghiệp. Đặc biệt trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ với mục đích trang bị cho họ những quan điểm đúng về vai trò và chức năng của quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Tuy nhiên, nhân viên làm việc tại phòng nhân sự, các nhà quản lý ở các bộ phận khác trong doanh nghiệp vừa và nhỏ, và sinh viên…