Menback

Thư viện

Thư viện tài liệu.

ebook bản chất quản trị nguồn nhân lực download

Ebook: ‘Bản chất quản trị nguồn nhân lực’: gây dựng đội quân tinh nhuệ [Download]

Nằm trong bộ sách Quản trị nguồn nhân lực, cuốn sách Bản chất quản trị nguồn nhân lực được thiết kế dành riêng cho chủ doanh nghiệp. Đặc biệt trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ với mục đích trang bị cho họ những quan điểm đúng về vai trò và chức năng của quản trị nguồn nhân lực trong...

b2b brand management philip kotler pdf download

Ebook: B2B Brand Management – Philip Kotler – PDF Download

Download ebook cuốn sách B2B Brand Management của tác giả Philip Kotler - cha đẻ của marketing hiện đại. Ebook: B2B Brand Management - Philip Kotler Thương hiệu là một phần quan trọng của tất cả các nền văn hóa trên khắp hành tinh, cũng như trong thế giới kinh doanh. Thương hiệu giúp mọi người đưa ra quyết định,...

Báo cáo chỉ số thương mại điện tử Việt Nam 2019

Tài liệu: Báo cáo chỉ số thương mại điện tử Việt Nam 2019

Sau tám năm liên tiếp, Báo cáo Chỉ số Thương mại điện tử Việt Nam (EBI) đã trở thành nguồn thông tin tin cậy phản ảnh tình hình hiện tại, những vấn đề nổi bật và xu hướng phát triển của thương mại điện tử cả nước cũng như từng địa phương, góp phần vào việc xây dựng chính sách,...

Tài liệu công cụ tuyển dụng chuyên nghiệp 2019 của LinkedIn_en

Tài liệu: Công cụ tuyển dụng chuyên nghiệp 2019 của LinkedIn

Tài liệu công cụ tuyển dụng chuyên nghiệp 2019 của LinkedIn. Dành cho nhà tuyển dụng và người làm nhân sự chuyên nghiệp. Unltimate recruiting toolbox for recruiters and HR pros. Recruiting checklists, forms, templates and tips to make hiring easier and faster Công cụ tuyển dụng chuyên nghiệp 2019 của LinkedIn Đây là vũ khí bí mật của bạn...