Tinh giản hay tinh giảm?

tinh giản hay tinh giảm

Các công dân đau đáu với tình hình chính trị và xã hội trong nước chắc cũng đã từng thấy thông báo “tinh giản biên chế” “tinh giản bộ máy nhà nước” trên ti-vi, song thỉnh thoảng cũng lại nghe “tinh giảm nhân viên viên chức,” “tinh giảm chương trình sách giáo khoa” trên đài. Vậy “tinh giản” và “tinh giảm” có giống nhau không và nếu không thì khác nhau thế nào? Tinh giản hay tinh giảm? Về mặt từ vựng, “tinh giảm” và “tinh giản” đều được cấu…