Việt Nam có là một quốc gia tốt?

việt nam có phải là quốc gia đáng sống

Thế nào là một quốc gia tốt? Giàu có và thịnh vượng nhất có phải là quốc gia tốt nhất hay không? Sự giàu có, thịnh vượng của quốc gia, quyền con người, chất lượng cuộc sống có vai trò như thế nào quyết định thứ hạng quốc gia trong danh sách các quốc gia tốt nhất là những câu hỏi gây nhiều tranh cãi, không dễ thống nhất. Việt Nam có là một quốc gia tốt? U.S.News & World Report, một tạp chí uy tín lâu đời có trụ…