Menback

Tag: Disruptive Marketing

Disruptive Marketing là gì

Disruptive Marketing là gì?

Trong một bài viết trên tạp chí Forbes, Geoffrey Colon, communications designer của Microsoft cho rằng Disruptive Marketing là nơi khách hàng lảng tránh sự ồn ào và lắng nghe cảm xúc - “tune out the noise and listen to the ...