Thẻ: Fuckboy

Đừng làm Fuckboy

Fuckboy: một giống loài đầy giả tạo, có khả năng dùng lưỡi cực dẻo, với những cap/stt thả thính kiểu fuck boy để lừa các ...

BẠN NÊN ĐỌC