Tài liệu: Báo cáo chỉ số thương mại điện tử Việt Nam 2019

Báo cáo chỉ số thương mại điện tử Việt Nam 2019

Sau tám năm liên tiếp, Báo cáo Chỉ số Thương mại điện tử Việt Nam (EBI) đã trở thành nguồn thông tin tin cậy phản ảnh tình hình hiện tại, những vấn đề nổi bật và xu hướng phát triển của thương mại điện tử cả nước cũng như từng địa phương, góp phần vào việc xây dựng chính sách, pháp luật, quản lý nhà nước và hoạt động kinh doanh. Báo cáo chỉ số thương mại điện tử Việt Nam 2019 Năm 2018 thương mại điện tử Việt Nam…