Menback

Tag: Tim Cook

Tim Cook nói độc quyền không xấu

CEO Apple Tim Cook: độc quyền không xấu

CEO Tim Cook bảo vệ chính sách độc quyền trong kinh doanh, đồng thời phủ nhận Apple đang độc quyền trong bất kỳ lĩnh vực nào. CEO Apple Tim Cook cho rằng bản thân chính sách độc quyền không hề ...