Menback

Tag: Triệu chứng

triệu chứng của bệnh tiểu đường là gì

Triệu chứng của bệnh tiểu đường

Triệu chứng của bệnh tiểu đường là gì? Danh từ “tiểu đường” hay “diabetes mellitus” là tên gọi chung của một nhóm bệnh chứng ảnh hưởng đến việc sử dụng glucose, một loại đường trong máu hay đường huyết. Glucose ...