Menback

Video

tap vai

6 bài tập vai hiệu quả với tạ đơn

https://youtu.be/YXQZxuhlQRY Video: Shin Phamm Huấn luyện viên Shin Phamm hướng dẫn 6 động tác kích hoạt cơ vai và bắp tay vạm vỡ với tạ đơn để ngoại hình cân đối. Fitness mỗi ngày trên Menback Channel