Vì sao Thiền đem lại Trí tuệ?

Vì sao Thiền đem lại Trí tuệ

Thiền rất khó với nhiều người. Vì trong trạng thái nhiễu loạn với nhiều thứ xung quanh, theo quy tắc của Thiền là phải ngồi tập trung tâm trí thực sự là một việc phải đấu tranh không dễ. Nếu bạn rất khó khăn để tu tập theo hướng dẫn của các thiền sư, bạn thử tiếp cận theo cách “đời thường” hơn xem sao. Chánh định trong Bát chính đạo – Phật giáo Cơ chế tâm lý hành vi của con người rất rõ ràng: con người có thể…