Menback

Tag: Hà Nội

dich covid 19 ha noi

Có cần thiết phải phong tỏa Hà Nội?

“Chúng ta luôn nói cần có giải pháp cao hơn khuyến cáo, nhưng không cần quá mức. Số ca nhiễm hàng ngày của ta còn thấp, nếu phong tỏa là bất hợp lý", TS Nguyễn Sĩ Dũng nói. [caption id="attachment_8109" ...