Menback

Tag: Nhà thờ Đức Bà Paris

Quasimodo, Esmeralda và Notre Dame

Quasimodo, Esmeralda và Notre Dame

"Này cô, chúng ta đang đứng ở đỉnh tháp chuông. Nếu rơi xuống một người rơi xuống sẽ chết trước khi chạm đất. Nhưng nếu cô muốn tôi nhảy, chỉ cần một ánh mắt ra hiệu của cô, tôi sẽ ...