Menback

Tag: Thiền

Vì sao Thiền đem lại Trí tuệ

Vì sao Thiền đem lại Trí tuệ?

Thiền rất khó với nhiều người. Vì trong trạng thái nhiễu loạn với nhiều thứ xung quanh, theo quy tắc của Thiền là phải ngồi tập trung tâm trí thực sự là một việc phải đấu tranh không dễ. Nếu ...