Menback

Tag: Doanh nghiệp

Viettel lớn thế nào

Viettel lớn thế nào?

Hãy cùng đọc bài viết Viettel - Đỉnh Việt Nam, Đỉnh Thế Giới để tìm hiểu xem Viettel lớn thế nào? Mấy hôm nay cư dân mạng đồn đoán CEO Viettel sẽ nhận trọng trách lớn dẫn dắt ngành CNTT, ...