Làm thế nào để tâm hồn luôn thanh thản?

làm thế nào để tâm hồn luôn thanh thản

Khi nghiên cứu về THÀNH CÔNG HỌC người ta phát hiện ra một điều hết sức thú vị: Muốn thành công bạn hãy thực hiện nguyên tắc: “hãy để tâm hồn mình luôn thanh thản”. Lúc đầu khi đọc đến đây tôi rất ngạc nhiên: tâm hồn thanh thản thì chắc chắn liên quan đến hạnh phúc rồi, nhưng tại sao lại liên quan đến thành công trong cuộc sống và sự nghiệp. Nhưng càng đọc, càng nghiên cứu, càng chiêm nghiệm tôi càng thấy họ đã đúc kết kết…