ADVERTISEMENT

Tag: Lịch sử

Vào tù ở Pháp

Lúc Pháp chuẩn bị cho Leclerc chiếm lại Sài Gòn, tôi và một số Việt kiều bàn với nhau là phải rút kinh nghiệm không ...

ADVERTISEMENT

MỚI NHẤT

ADVERTISEMENT