Thẻ: Lịch sử

Vào tù ở Pháp

Lúc Pháp chuẩn bị cho Leclerc chiếm lại Sài Gòn, tôi và một số Việt kiều bàn với nhau là phải rút kinh nghiệm không ...

BẠN NÊN ĐỌC