Menback

Tag: Giấc ngủ

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn thiếu ngủ?

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn thiếu ngủ?

Nếu bạn vẫn cảm thấy ổn dù ngủ ít, thì đó là do bạn không biết mình sẽ tuyệt thế nào nếu ngủ đủ nhiều thôi. Thế giới tồn tại một chứng bệnh hiếm gặp mang tên “mất ngủ đến ...