Vợ chồng phải giống như di chuyển trên thảo nguyên

Một người lãnh đạo thường có 3 tổ chức quan trọng phải xây dựng là: Công ty, Gia đình, Quốc gia. Người xưa cũng quan niệm: tiên trị Gia, hậu trị Quốc.

Quan hệ hôn nhân gia đình là quan hệ đặc biệt, vắt chéo qua các mối quan hệ, các tổ chức, ảnh hưởng đến cảm xúc và động lực của lãnh đạo.

Trong nền tảng xã hội ít biến động, ổn định về phương thức sống, thì quan hệ hôn nhân sẽ ổn định dựa trên sự đồng cảm, sự chia sẻ và trách nhiệm, với vai trò rõ ràng và ổn định. Sự ổn định đó sẽ là nền tảng cho phát triển sự nghiệp.

vợ chồng phải giống như di chuyển trên thảo nguyên

Vợ chồng phải giống như di chuyển trên thảo nguyên

Trong môi trường biến động thì sự hòa hợp về cảm xúc và giá trị vẫn quan trọng, nhưng chung mục đích và tốc độ phát triển cũng quan trọng không kém.

Khi một người chạy với tốc độ rất nhanh, một người chỉ muốn ổn định tròn vai, thì họ sẽ không còn sự tôn trọng và gắn kết. Khi đó, gia đình phải giống như di chuyển trên thảo nguyên, cả hai cùng phải chung tốc độ và điểm đến thì họ mới dễ dàng gắn bó và truyền cảm hứng cho nhau.

Tất nhiên vẫn có những ngoại lệ và khác biệt.

Nhưng bối cảnh xã hội ngày nay làm cho phát biểu của Vũ (ý nhắc lời nói của ông Đặng Lê Nguyên Vũ, chủ tịch cà phê Trung Nguyên) không phải là hoang tưởng hay điên. Trong bối cảnh như vậy, khi quan hệ hôn nhân không tương thích với các bước đi và hướng đi, sẽ phải có dừng lại thỏa hiệp, hoặc là tái cơ cấu quan hệ.

Đọc thêm:

Đặng Lê Nguyên Vũ

Vợ chồng phải giống như di chuyển trên thảo nguyên

Như vậy, quan hệ hôn nhân gia đình cũng trở nên thách thức, phức tạp hơn, nhiều diễn biến hơn, và sẽ là đối tượng của các nguyên tắc quản trị.

Sắp tới chắc chắn sẽ có trường đào tạo về môn gia đình để quản trị một kiểu tổ chức hạt nhân rất quan trọng này. Nhưng có lẽ mình sẽ không thể tham gia vào Business này. Target customers của mình là các tổ chức vừa và lớn từ 100 con người trở lên. Chứ tổ chức nhỏ này thì rất gà.

Từ khóa chiến lược vẫn là focus thôi.

Nguồn: Đỗ Tiến Long

Có thể bạn quan tâm

Leave a Comment