Ebook: B2B Brand Management – Philip Kotler – PDF Download

Download ebook cuốn sách B2B Brand Management của tác giả Philip Kotler – cha đẻ của marketing hiện đại.

b2b brand management philip kotler pdf download

Ebook: B2B Brand Management – Philip Kotler

Thương hiệu là một phần quan trọng của tất cả các nền văn hóa trên khắp hành tinh, cũng như trong thế giới kinh doanh. Thương hiệu giúp mọi người đưa ra quyết định, những người nhỏ, cũng như những người lớn. Chúng cho phép bạn tin tưởng vào loại bia mà bạn uống, chiếc Mercedes bạn lái và GE Jet Engine nâng chiếc máy bay mà bạn tin tưởng để đưa bạn đến nơi. Thương hiệu là những ý tưởng, nhận thức, kỳ vọng và niềm tin trong tâm trí người tiêu dùng, khách hàng tiềm năng của bạn hoặc bất kỳ cá nhân nào có thể ảnh hưởng đến doanh nghiệp của bạn.

Chúng ta sống trong một thế giới kết nối, trở nên minh bạch hơn bởi sự phát triển của các công nghệ truyền thông mới. Ngày nay, một người, một công ty, một thương hiệu, thậm chí là một quốc gia, ngày càng dễ tiếp cận và tiếp xúc với sự quan sát của các công dân trên thế giới. Thương hiệu mạnh vượt xa việc tạo ra nhận thức; họ phơi bày chính xác linh hồn doanh nghiệp và lời hứa thương hiệu cho mọi người thấy. Tôi tin rằng sự hiểu biết của người tiêu dùng chi phối mọi thứ trong thế giới kinh doanh. Ngày nay, người tiêu dùng có quyền truy cập và kiểm soát nhiều hơn đối với thông tin mà từ đó nhận thức của họ về một thương hiệu được tạo ra. Những ý tưởng và ấn tượng mà chúng tôi có thể hy vọng người tiêu dùng có về thương hiệu của chúng tôi phải tuân theo các ý tưởng cạnh tranh, có sẵn cho nhận thức của người tiêu dùng.

#Xem thêm: Thư viện Sách Marketing

Đây là một thời đại mới của chủ nghĩa tiêu dùng, một thời đã phát triển thành một trật tự cao hơn của mối quan hệ thương hiệu và trách nhiệm. Đó là một thế giới kinh doanh nơi các ví dụ như Enron đã dẫn đến sự ngờ vực của người tiêu dùng đối với thông tin đến từ các thương hiệu và công ty. Đó là một môi trường kinh doanh mà tôi gọi là sinh thái học – nơi một thương hiệu, một công ty hoặc các nhà lãnh đạo của nó không thể che giấu đằng sau những giả vờ không chính xác. Sự thật về công ty của bạn sẽ luôn được khám phá. Nó đơn giản không còn là một lựa chọn để im lặng về việc tiết lộ những gì giá trị, sứ mệnh hoặc sự liên quan của công ty bạn. Mặc dù chỉ có người tiêu dùng địa phương, khả năng tiếp cận thông tin, tính minh bạch này, khiến tất cả các thương hiệu trên toàn cầu dễ bị xem xét kỹ lưỡng.

Các thương hiệu tốt nhất liên tục giành được hai khoảnh khắc quan trọng của sự thật. Khoảnh khắc đầu tiên xảy ra khi khách hàng lựa chọn, lựa chọn hoặc ký hợp đồng mua sau khi đã đánh giá tất cả các dịch vụ khác của cuộc thi. Khoảnh khắc thứ hai xảy ra tại khách hàng, nhà, văn phòng hoặc nơi sản xuất của khách hàng khi họ sử dụng thương hiệu, khi họ trải nghiệm và hài lòng hoặc không hài lòng. Các thương hiệu luôn giành được những khoảnh khắc của sự thật này kiếm được một vị trí đặc biệt trong tâm trí và trái tim của khách hàng. Những thương hiệu này được ghi nhớ và việc mua lại xảy ra dễ dàng hơn và có lợi hơn. Giá trị của niềm tin kiếm được giữa lời hứa thương hiệu và trải nghiệm thương hiệu nhận ra luôn là nền tảng đơn giản trong bất kỳ nỗ lực thương mại bền vững nào.Một số thương hiệu công nghiệp tập trung mạnh mẽ vào việc giành được những khoảnh khắc của sự thật. Họ làm điều này bằng cách liên lạc với khách hàng và khách hàng của họ, và bằng cách hiểu không chỉ các yêu cầu về kỹ thuật và ứng dụng mà còn cả những kỳ vọng về thương hiệu của họ. Chúng tôi đã học được rằng các thương hiệu như IBM don lồng chỉ dành cho máy chủ máy tính lớn hoặc phần mềm CNTT, nhưng để vận hành ngân hàng hoặc hãng hàng không 24 giờ và 365 ngày. Apple còn hơn cả công nghệ của mình; đó là một thương hiệu liên tục nghĩ khác. P & G vượt xa việc tạo ra các sản phẩm chăm sóc cá nhân và gia đình hàng ngày, bằng cách chạm vào cuộc sống, cải thiện cuộc sống. Nissan thay đổi mọi thứ – một con người, một cuộc sống, thế giới hoặc đơn giản là cách bạn di chuyển qua nó.

Không phải ngẫu nhiên mà nhiều thương hiệu trong số này đang phát triển mạnh sau khi ban quản lý của họ lắng nghe các bài phát biểu hoặc bài giảng của Philip Kotler hoặc Waldemar Pfoertsch. Nhiều người đã đọc sách và bài viết của các tác giả và quay trở lại nơi làm việc của họ được truyền cảm hứng để áp dụng các nguyên tắc quản lý của họ. Niềm tin đam mê của họ vào tiếp thị và quản lý thương hiệu là truyền cảm hứng và hiệu quả. Nó đang giúp phát minh lại cách chúng ta nghĩ về việc tạo và bồi dưỡng các thương hiệu B2B của riêng mình.

Cuốn sách toàn diện đầu tiên về quản lý thương hiệu B2B này sẽ cung cấp cho cả người quản lý doanh nghiệp giàu kinh nghiệm nhất một cách nhìn mới về thương hiệu B2B. Nó cung cấp các nghiên cứu trường hợp đã được chứng minh giúp đưa quản lý thương hiệu B2B vào cuộc sống. Nó sẽ kích thích người đọc suy nghĩ về một cách tiếp cận có hệ thống để xây dựng thương hiệu, dựa trên thực tế, thay vì đánh giá cá nhân. Thương hiệu tập trung di chuyển bạn đến gần hơn với khách hàng của bạn. Giáo sư Kotler và Pfoertsch khuyến khích chúng tôi tìm kiếm sự khác biệt hơn mà không bỏ qua đối thủ cạnh tranh và họ khuyến khích chúng tôi thu hút sự chú ý của quản lý hàng đầu cho các quyết định xây dựng thương hiệu một cách liên tục.

Nói tóm lại, đây là cuốn sách cuối cùng dành cho các nhà quản lý và khách hàng trong chuỗi giá trị B2B2C.B2B Brand Management – Philip Kotler – PDF Download

Brands are an important part of all cultures across the planet, as well as in the business world. Brands help people make decisions, small ones, as well as big ones. They enable you to trust the Bordeaux you drink, the Mercedes you drive, and the GE Jet Engine that lifts the plane you count on to take you places. Brands are the ideas, perceptions, expectations and beliefs that are in the mind of consumers, your potential customers or any individual who can effect your enterprise.

We live in an interconnected world, made more transparent by the proliferation of new communications technologies. Today, a person, a company, a brand, even a nation, is increasingly accessible and exposed to the observation of the citizens of the world. Strong brands go far beyond just creating awareness; they accurately expose the corporate soul and brand promise for all to see. I believe consumer understanding dominates everything in the business world. Today, consumers have greater access and control over the information from which their perceptions about a brand are created. The ideas and impressions we might hope the consumer to have about our brands are subject to the competing ideas, which are available for consumer perception.

#Read more: Marketing

This is a new age of consumerism, one that has evolved into a higher order of brand relationship and accountability. It is a business world where examples like Enron have resulted in greater consumer mistrust of the information coming from brands and companies. It is a business environment I call ecologism – where a brand, a company or its leaders cannot hide behind inaccurate pretenses. The truth about your company will always be discovered. Itis simply no longer an option to be silent about exposing what your company values, mission or relevancy is. While there are only local consumers, the accessibility of information, this transparency, makes all brands globally susceptible to scrutiny.

The best brands consistently win two crucial moments of truth. The first moment occurs when customers choose, select or sign the contract to buy after having evaluated all other offerings of the competition. The second moment occurs at the customers’ homes, offices or production sites when they use the brand, when they experience it and are satisfied or not satisfied. Brands that consistently win these moments of truth earn a special place in the customers’ minds and hearts. These brands are remembered and the re-buy occurs more readily and more profitably. The value of trust earned between the brand promise and the brand experience realized has always been the simple foundation in any sustainable commercial endeavor.Some industrial brands focus intensely on winning these moments of truth. They do this by being in touch with their clients and customers, and by understanding not only their engineering and application requirements but also their brand expectations. We have learned that brands like IBM don’t stand only for mainframe computer servers or IT software, but for operating a bank or airline 24 hours and 365 days. Apple is more than its technology; it is a brand that continuously thinks differently. P&G goes beyond making everyday household and personal care products, by touching lives, improving life. Nissan shifts things – a person, a life, the world, or simply the way you move through it.

It’s no coincidence that many of these brands are thriving after their management has listened to the speeches or lectures of Philip Kotler or Waldemar Pfoertsch. Many have read the books and articles of the authors and come back to their workplaces inspired to apply their management principles. Their passionate belief in marketing and brand management is inspirational and effective. It is helping reinvent how we think about creating and fostering our own B2B brands.

This first comprehensive book on B2B brand management will provide even the most experienced business manger with a new way of looking at B2B branding. It provides proven case studies that bring B2B brand management to life. It will provoke the reader to think about a systematic approach to branding, based on facts, rather than personal judgment. Focused branding moves you closer to your customers. Professors Kotler and Pfoertsch encourage us to look for more differentiation without neglecting the competition and they encourage us to get top management attention for the branding decisions on a continuous basis.

In short, this is the ultimate book for managers and customers in the B2B2C value chain.

Download ebook B2B Brand Management – Philip Kotler: PDF Download

Xem thêm:

Menback.com

Có thể bạn quan tâm

Leave a Comment