Tài liệu: 5 xu hướng marketing các CMO cần phải biết

Nếu một từ tổng hợp về marketing trong năm nay, thì nó sẽ là: nhiều dữ liệu hơn. Chúng ta có nhiều dữ liệu hơn để phân tích, nhiều kênh hơn, nhiều cơ hội hơn để nắm lấy, có nhiều trách nhiệm hơn. Điều duy nhất chúng ta không có đó là đủ thời gian và tài nguyên.

Tài liệu 5 xu hướng marketing các CMO cần phải biết

5 xu hướng marketing các CMO cần phải biết

Để vượt qua những áp lực của “nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn”, chúng ta cần phải đi xuống từ những đám mây và đi xuống những hành động thực tế, ở cấp độ đường phố mà bạn có thể thực hiện để có tác động ngay lập tức. Năm xu hướng sau đây rất đáng để đầu tư ngân sách và sự chú ý của bạn ngay bây giờ, bắt đầu từ hôm nay.

  1. Đo lường ngày càng tinh vi
  2. Tiếp thị dựa trên tài khoản cho phép nhắm mục tiêu chính xác theo quy mô
  3. Tiếp thị ảnh hưởng mở rộng phạm vi
  4. Quảng cáo bản địa thúc đẩy sự tham gia
  5. Video là vua nội dung mới

Download tài liệu để xem chi tiết: 5 xu hướng marketing các CMO cần phải biết

Xem thêm các tài liệu khác để nâng cao kiến thức marketing tại: Thư viện

Nguồn: Linkedin

Có thể bạn quan tâm

Leave a Comment