Menback

Tag: Kinh doanh

Cần bao nhiêu Vốn để Khởi Nghiệp?

Cần bao nhiêu Vốn để Khởi Nghiệp?

Có nhiều bạn hỏi tôi là cần bao nhiêu tiền để khởi nghiệp. Chắc chắn sẽ không có một con số nào chính xác để trả lời cho bạn. Tuy nhiên, có một công thức khá ok để bạn tính ...

Vợ chồng có nên làm chung?

Vợ chồng có nên làm chung không?

Trên thế giới, vẫn tồn tại những quan điểm đối lập chan chát về việc "có nên làm cùng với vợ/chồng ở 1 cơ quan, 1 doanh nghiệp?" hoặc khởi nghiệp làm ăn chung cùng nhau? Theo những đầu óc ...

Page 1 of 2 1 2